Baner
INWESTYCJE » Planowane
DiM Hotele - Projekt Rypin
 
Kolejną naszą realizacją, będzie zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, a dokładnie w miejscowości Starorypin Rządowy, kompleks hotelowo – rekreacyjny. Jest to nasze kolejne przedsięwzięcie, oferujące oprócz hotelu w standardzie czterogwiazdkowym, centrum konferencyjnego, oraz SPA, unikalny w skali polskiej i jeden z nielicznych w skali światowej, całoroczny tunel do uprawiania narciarstwa biegowego. W Europie znajduje się jedynie 5 takich obiektów, cztery z nich są w Finlandii, jeden natomiast w Niemczech. Innowacyjność i nowatorstwo tego projektu zakłada umiejscowienie całej konstrukcji tunelu pod ziemią.

Inwestycja ta jest kontynuacją naszej koncepcji biznesowej, dotyczącej podnoszenia efektywności działań ekologicznych i jej kluczowego założenie, a mianowicie wykorzystania naturalnej architektury krajobrazu. Obszar na którym powstanie bowiem kompleks, nie będzie w żaden sposób niwelowany, ani sztucznie wypiętrzany, zakładamy bowiem jak najmniejszą ingerencję w pierwotną rzeźbę terenu. Założenie to koresponduje również z samą koncepcją hotelu.

Opracowanie projektu konstrukcyjno architektonicznego, powierzyliśmy pracowni Kuryłowicz& Associates, znanej z niekonwencjonalnych i awangardowych rozwiązań, a także laureatowi wielu konkursówi i nagród w tej materii. Na obecnym etapie realizacji, prowadzimy również szeroko zakrojone rozmowy i negocjacje z potencjalnymi operatorami, między innymi z największą na świecie siecią hoteli Best Western.

 
Wizualizacja projektu
 
DiM HOTELE Sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18 lokal 158
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000345984 REGON: 340693215, NIP: 8921467990, Kapitał zakładowy: 780 000,00 PLN
Projekt i wykonanie: rumac.pl