Baner
O FIRMIE » Zarząd
Zarząd
PREZES
ZARZĄDU
Sebastian Rudnikowski
sebastianrudnikowski@dim-hotele.pl
DiM HOTELE Sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18 lokal 158
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000345984 REGON: 340693215, NIP: 8921467990, Kapitał zakładowy: 780 000,00 PLN
Projekt i wykonanie: rumac.pl